การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ สถานีกลางบางซื่อ

img00 01

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>การฉีดวัคซีน