รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 - 15.00 น.

 รายละเอียดเพิ่มเติม( คลิก )