รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

     1. ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

     2. ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)