พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พร้อมทั้งมีการมอบทุนเรียนดีและทุนขาดแคลนให้กับนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

 

img000 013

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ(1) / วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ(2)