นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุ

     นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูให้เป็นโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน เพื่อพัฒนาครูในการสร้างหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุ เมื่ออังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร

 

IMG00 02

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> หุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุ