เกษียณเกษม เปรมปรีด์ วันเกษียณ

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดงาน "เกษียณเกษม เปรมปรีด์ วันเกษียณ" เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน ได้แก่ นางสาววัลฒนา ศรีสวัสดิ์ นางสาวณัฐวรรณ เสตะกลัมพ์ และ นางปนัดดา นิลเลื่อม พร้อมด้วยลูกจ้างประจำ 1 ท่าน คือ นายธนน ตรีชัยวนิช นอกจากนี้ยังมีการร่วมแสดงความยินดีกับครูที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นางสาวยุพิณ ศาลางาม เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

IMG00 230 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>> เกษียณเกษม เปรมปรีด์ วันเกษียณ1 / เกษียณเกษม เปรมปรีด์ วันเกษียณ2