โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรม "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา"

     งานลูกเสือ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรม "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

IMG 7207 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา(1)

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา(2)

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา(3)

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา(4)

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา(5)