ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 4

     โรงเรียนวัดอินทาราม (อ.ร.) ร่วมกับ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ (ธ.บ.ว.) จัดกิจกรรมกีฬาประเพณี อ.ร.-ธ.บ.ว. ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดอินทาราม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายเชาวลิต รัตนศิลปกร โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสองโรงเรียนที่อยู่ในย่านชุมชนตลาดพลู ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน

 

DSC 0826 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>

ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 4(1)

ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 4(2)

ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 4(3)

ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 4(4)

ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 4(5)

ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 4(6)

ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 4(7)

ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 4(8)

ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 4(9)

ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 4(10)