ธนบุรีเกมส์62

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ธนบุรีเกมส์ 62" เล่นกีฬาอย่างรู้ค่า ไม่พึ่งพายาเสพติด เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

   

DSC 0044 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>

ธนบุรีเกมส์62(1)

ธนบุรีเกมส์62(2)

ธนบุรีเกมส์62(3)

ธนบุรีเกมส์62(4)

ธนบุรีเกมส์62(5)

ธนบุรีเกมส์62(6)

ธนบุรีเกมส์62(7)

ธนบุรีเกมส์62(8)