พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างห้องเรียนเครือข่ายภาคตะวันออกและจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

     ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างห้องเรียนเครือข่ายภาคตะวันออกและจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ได้เปิดแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

S  9027589

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>mou สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์