ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและแนะนำโครงสร้างขององค์กร ผู้บริหารและบุคลากร อาคารสถานที่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียน พร้อมทั้งปลูกฝังทัศนคติแก่นักเรียนใหม่ ให้มีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน และเพื่อนนักเรียนด้วยกัน เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG00 252 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>ปฐมนิเทศ2562