ฉีดพุ่นหมอกควันป้องกัน ลูกน้ำ ยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออก

งานอนามัย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเขตธนบุรี ดำเนินการฉีดพุ่นหมอกควันป้องกัน ลูกน้ำ ยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออก เพื่อเตรียมสถานที่ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

60394018 2367751786840906 5400188958241980416 n    

ดูภาพเพิ่มเติม>>ฉีดพุ่นหมอกควัน