ติว GAT / PAT

    โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมติว GAT / PAT ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 1260 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>ติว GAT / PAT