การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 และ ม.2

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 5072 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 และ ม.2(1) / การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 และ ม.2(2)/

                    การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 และ ม.2(3) / การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 และ ม.2(4)/

                    การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 และ ม.2(5) / การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 และ ม.2(6)