กีฬากระบี่กระบอง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2561

     ชมรมกระบี่กระบอง โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดาบไทยและกีฬากระบี่กระบอง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จากการเข้าร่วมแข่งขัน 7 รายการ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รายการ และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รายการ

17006    

ดูภาพเพิ่มเติม>> กีฬากระบี่กระบอง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2561