พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์จัดพิธีรับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา โล่รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รักษาศีล 5 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โดย พระราชวิริยาลังการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะเขตธนบุรี เป็นประธานสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ โครงการรักษาศีล 5 เพื่อให้ให้ผู้มีเกียรติ และนักเรียนได้เยี่ยมชม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 4028 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์