ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา(3)

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

{gallery}387.scout3{/gallery}