พิธีบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

{gallery}313.mou{/gallery}