การฉีดวัคซีน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ สถานีกลางบางซื่อ

{gallery}426.vaccine{/gallery}