ปัจฉิมนิเทศ(3)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

{gallery}417.final_approach3{/gallery}