การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 1240 resize

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน / รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน (2)