ทดสอบความสามารถพิเศษ

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ทดสอบความสามารถพิเศษ ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประกอบการพิจารณาขอทุนการศึกษาของนักเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

S  136060937

   

ดูภาพเพิ่มเติม>>ทดสอบความสามารถ