กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2567

   วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ รับฟังการกล่าวรายงานจาก นางชัชฎา สิงห์เมือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2567  โดยจัดให้มีการแสดงชุด "ผีเสื้อสมุทรสุดอาวรณ์" และมอบเกียรติบัตร ของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดและแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

img 070

 

ภาพเพิ่มเติม ( ชุด1 / ชุด2 / ชุด3 / ชุด4 / ชุด5 )