การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการสำหรับครู

   วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการสำหรับครู โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรในการอบรม

imgtr 329

ภาพเพิ่มเติม ( คลิก )