การประชุมผู้ปกครอง การรับมอบตัว การลงทะเบียนเรียน การรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ และการรับเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

   วันที่ 31 มีนาคม 2567 ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการประชุมผู้ปกครอง การรับมอบตัว การลงทะเบียนเรียน การรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ และการรับเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

img 037

ภาพเพิ่มเติม ( คลิก )