การประชุมผู้ปกครอง การรับมอบตัว การลงทะเบียนเรียน การรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ และการรับเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

   วันที่ 30 มีนาคม 2567 ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการประชุมผู้ปกครอง การรับมอบตัว การลงทะเบียนเรียน การรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ และการรับเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก (Top5)อีกด้วย ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

img 044

ภาพเพิ่มเติม ( หน้า1 / หน้า2 )