พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2566

   วันที่ 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนดี มีคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้วย

img00 083

ภาพเพิ่มเติม ( หน้า1 / หน้า2 )