งานปัจฉัมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

   วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดงานปัจฉัมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดย ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และมีกิจกรรมน้องส่งพี่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครู รุ่นพี่ และรุ่นน้อง กับนักเรียนที่จบการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก รัก และภูมิใจในโรงเรียน

imge 035

ภาพเพิ่มเติม ( หน้า1 / หน้า2 / หน้า3 )