กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเตรียมตัว TCAS68”

   วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเตรียมตัว TCAS68” เพื่อให้ข้อมูลและแนวทางการวางแผน การเตรียมตัวสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และแนะนำการทำ Portfolio ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิทยากร แพทย์จีนเจษฎากร คูชลธารา นิสิตปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

img 054

ภาพเพิ่มเติม (คลิก)