การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ IOT ขั้นพื้นฐานเพื่อการเกษตร

   วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มอบหมายให้ นายชัยราวี ลาผม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ IOT ขั้นพื้นฐานเพื่อการเกษตร ณ ศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืน จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

img5

ภาพเพิ่มเติม (คลิก)