นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567

   วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มอบหมายให้ นางสาวรัชต์ธร สังขทิพย์ และนายณัฐพล มีแก้วน้อย นำนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

img8

ภาพเพิ่มเติม (คลิก)