ชมรมกระบี่กระบองโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกระบี่กระบองชิงแชมป์ประเทศไทย

   ชมรมกระบี่กระบองโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกระบี่กระบองชิงแชมป์ประเทศไทย ผลการแข่งขันเป็นดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอาวุธง้าว ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอาวุธพลอง ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดได้ถ้วยชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นไม่เกิน 14 ปีหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอาวุธ ดาบสองมือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทอาวุธกระบี่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทอาวุธกระบี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอาวุธดาบสองมือ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอาวุธพลอง ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอาวุธง้าว ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศประเภทอาวุธอื่นๆ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับที่หนึ่งอาวุธสามบาน ได้ครองถ้วยแชมป์ประเทศไทยคะแนนลงสูงสุด รุ่นประชาชนชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศอาวุธพลอง ได้รับรางวัลชนะเลิศอาวุธง้าว ได้รับรางวัลชนะเลิศอาวุธอื่นๆ ได้รับรางวัลชนะเลิศอาวุธสามบาน สรุปการเข้าร่วมการแข่งขันกระบี่กระบอง ชิงแชมป์ประเทศไทย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 14 รายการ ได้รับเหรียญทอง 10 รายการ ได้รับเหรียญเงิน 3 รายกาย ได้รับเหรียญทองแดง 1 รายการ ได้ของถ้วยแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชายและรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย

608631

ภาพเพิ่มเติม (คลิก)