นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมรับฟังการวางแผนเตรียมตัว TCAS68

   วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มอบหมายให้ นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมรับฟังการวางแผนเตรียมตัว TCAS68 ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยท่านวิทยากร "รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์" ผู้จัดการระบบ TCAS ทปอ. กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์

887704

ภาพเพิ่มเติม (คลิก)