ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการอบรมถอดรหัสตัวตนค้นพบตัวเองให้กับนักเรียน

   วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นำโดย ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการอบรมถอดรหัสตัวตนค้นพบตัวเองให้กับนักเรียน โดยวิทยากรได้แก่ คุณกลนาถ ทีปประพันธ์ณี ดร.ธนัชพงศ์ เมธีปิยะวัฒน์ ทันตแพทย์หญิง เรือเอกหญิง เบญจม์ภัทร วงศ์ไพบูลย์ ทันตแพทย์หญิงพิมพ์ชนก ฐานิตสรณ์ และ คุณฉัตรวลัย ไพโรจน์วิทยาภรณ์ จากมูลนิธิแห่งชีวิต

img11

ภาพเพิ่มเติม ( ชุด1 / ชุด2 / ชุด3 )