ประชุมแนวทางการออกแนะแนวศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

   ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการ  นางวนิดา เมตตาปก นายถวัลย์ ศรีสุขะโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายชัยราวี ลาผม หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป นางหงษ์ฟ้า พานแก้ว หัวหน้างานแนะแนว และคณะครูและบุคลากร ร่วมประชุมหารือแนวทางการออกแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องพลารักษ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

399953

ภาพเพิ่มเติม (คลิก)