โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

   ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ และนายถวัลย์ ศรีสุขะโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล จัดโดยสถานีตำรวจนครบาลตลาดพูล ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ กองกำกับการตำนวจนครบาล 8 โดย พ.ต.อ.ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลตลาดพูล เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้ารับการอบรมประชุมด้วย ผู้นำและตัวแทนชุมชนในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลตลาดพูล ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ณ ห้องพลารักษ์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

398345

ภาพเพิ่มเติม (คลิก)