โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566

   วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องพลารักษ์ โดย นายสมพงษ์ สู่ศุภอรรถ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นประธานการประชุม ในโอกาสนี้ประธานการประชุมได้แนะนำ ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการ ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ให้แก่ที่ประชุมทราบด้วย

398297

ภาพเพิ่มเติม (คลิก)