ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ กราบมุทิตาสักการะพระธรรมวชิรปาโมกข์

   ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นำ นายถวัลย์ ศรีสุขะโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล นางวนิดา เมตตาปก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาวมาลี จิระธนวิทย์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ากราบมุทิตาสักการะพระธรรมวชิรปาโมกข์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล 62 ปี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

700

393118

393121

393122

393124

393125