ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้ากราบมุทิตาสักการะ พระครูโสภณวรคุณ (สนิท กาญจนาโภ)

   วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ และนางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการ เข้ากราบมุทิตาสักการะ พระครูโสภณวรคุณ (สนิท กาญจนาโภ) เจ้าอาวาสวัดวรามาตยภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร์) ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ในการนี้ นายถวัลย์ ศรีสุขะโต ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเข้ากราบมุทิตาสักการะด้วย

369746

 ภาพเพิ่มเติม ( คลิก )