พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

img001 038

 ภาพเพิ่มเติม ( คลิก )