วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

     เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายผ้าอาบน้ำฝน หล่อเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

img002 121

 ภาพเพิ่มเติม ( page1 / page2 / page3 / page4 )