มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

     เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายอำนาจ ชีวังกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ แสดงความยินดีกับคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

imgpt 70

 ภาพเพิ่มเติม ( คลิก )