พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

img001 004

 ภาพเพิ่มเติม ( ชุด1 / ชุด2 )