ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน

     ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นำคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566

imgvisit 084

 ภาพเพิ่มเติม ( 1 )