มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 นายอำนาจ ชีวังกูล รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ และ นายถวัลย์ ศรีสุขะโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

imgsin65 301

 ภาพเพิ่มเติม ( 1 / 2 / 3 )