โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในวันครู ประจำปี 2566

     เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 นายอำนาจ ชีวังกูล รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในวันครู ประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อีกทั้งยังส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครู ผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนด้วย นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแต่งคำขวัญวันครูด้วย

imgkru 021

 ภาพเพิ่มเติม ( คลิก )