กิจกรรม “Merry Christmas and a happy new year 2023”

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรม “Merry Christmas and a happy new year 2023” เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมจันทรพิทักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

img001 434

 ภาพเพิ่มเติม ( 1 / 2 / 3 / 4 )