โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ ค่ายทุ่งเก้าทัพ แคมป์ จังหวัดกาญจนบุรี

img112 0591

 ภาพเพิ่มเติม ( 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 )