การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

     วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ชมรมกระบี่-กระบอง โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมกับทีมโรงเรียนวัดราชบพิธ และทีมโรงเรียนสตรีนนทบุรี เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร ภาค 1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” กีฬากระบี่กระบอง (กีฬาสาธิต) ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม โดยผลงานของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ที่เข้าร่วมแข่งขันมีสองประเภท คือ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอาวุธอื่นๆ ผู้เข้าแข่งขัน นายทศพ สุริโย นายวิธวิทย์ กัญญาคัย และนายสุเมธี โกสันเทียะ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อาวุธพลอง ผู้เข้าแข่งขัน นายวิธวิทย์ กัญญาคัย และนายสุเมธี โกสันเทียะ

img 39

 ภาพเพิ่มเติม (คลิก)