แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 7904

 ภาพเพิ่มเติม (คลิก)